pl eng
Certyfikaty

Certyfikaty

Podziękowania

podziekowania

Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Dyplomy z wygłoszonych wykładów

Certyfikaty zagraniczne

Dyplomy i certyfikaty uczestnictwa w konferencjach, zjazdach i sympozjach

Bożena Palka

prof. dr hab. Maciej Bagłaj

 

 

 


info


info

 

 


info

 

 

info

 

 


info