pl eng
Kontakt

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące wizyt lub oferowanych przez nasze Centrum usług, chętnie na nie odpowiemy...Zapraszamy do zakupu kuponów podarunkowych

 

Kontakt

Godziny przyjęć:

Bożena Palka

konsultacje z zakresu dermatologii

  • Czwartek 17-18:30

dr Monika Heisig

konsultacje z zakresu dermatologii

  • Wtorek 17-18:30

Małgorzata Bagłaj

konsultacje i zabiegi z zakresu dermatologii estetycznej

  • Poniedziałek 12-18
  • Wtorek 10-15
  • Środa 12-18
  • Czwartek 10-15

prof. dr hab. Maciej Bagłaj

konsultacje z zakresu chirurgii dziecięcej, urologii dziecięcej i chirurgii onkologicznej dzieci

  • Wtorek 16-18
  • Czwartek 16-18 – zabiegi

 

Ochrona danych osobowych

Kontaktując się z nami telefonicznie, możecie Państwo zostać poproszeni o podanie swoich danych osobowych, np. w celu umówienia wizyty. Swoje dane osobowe możecie Państwo podać także za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub korzystając z formularza kontaktowego. Prosimy zatem o uprzednie zapoznanie się z Informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez CDE Bagłaj.

Jeżeli korzystacie Państwo z formularza kontaktowego i/lub poczty w celu umówienia wizyty i podajecie informacje o problemie zdrowotnym, we wstępie wiadomości prosimy o zawarcie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CDE Bagłaj moich danych o stanie zdrowia (w postaci informacji o problemie zdrowotnym mającym stanowić przedmiot wizyty) w celu umówienia wizyty.”

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez CDE Bagłaj

1) Administrator

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Bagłaj prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Bagłaj Prywatne Centrum Dermatologii Estetycznej „Bagłaj” Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska z siedzibą we Wrocławiu, adres: Widok 8, 50-052 Wrocław, NIP: 8951223643, REGON: 930307684 (dalej „CDE Bagłaj” lub „Administrator”).

2) Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże:

a) podanie danych oznaczonych jako „wymagane” na formularzu kontaktowym jest niezbędne w celu wysłania formularza i otrzymania odpowiedzi na zapytanie przesłane za jego pośrednictwem,

b) podanie adresu e-mail jest niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie przesłane mailem,

c) podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu jest niezbędne w celu umówienia wizyty telefonicznie,

d) podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu jest niezbędne w celu umówienia wizyty za pośrednictwem poczty elektronicznej,

e) w przypadku umawiania wizyty – konieczne jest wskazanie rodzaju umawianego zabiegu lub podanie danych o stanie zdrowia w postaci informacji o problemie zdrowotnym mającym stanowić przedmiot wizyty.

3) Podstawa przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą – umówienie wizyty,

b) zgody na przetwarzanie danych – dane o stanie zdrowia (w postaci informacji o problemie zdrowotnym mającym stanowić przedmiot wizyty), podawane podczas umawiania wizyty (telefonicznie i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej/formularza kontaktowego), przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie przez CDE Bagłaj podanych danych w celu umówienia wizyty,

c) zgody na przetwarzanie danych – kontaktując się z CDE Bagłaj za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez CDE Bagłaj podanych danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

4) Zgoda na przetwarzanie danych

Zgoda na przetwarzanie danych może być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: biuro@baglaj.com.pl

5) Czas przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane:

a) w przypadku przetwarzania danych jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, dane będą usuwane (wraz z wiadomością e-mail i/lub wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego) po upływie 3 miesięcy od udzielenia odpowiedzi na pytanie/ostatniego kontaktu z potencjalnym pacjentem,

b) w przypadku przetwarzania danych na potrzeby umówienia wizyty:

- dane potencjalnego pacjenta, tj. osoby, która nie korzystała jeszcze z usług CDE Bagłaj i umawia się na wizytę po raz pierwszy, usuwane będą w terminie 3 miesięcy od daty, w której wizyta miała się odbyć;

- dane pacjenta – zasady przetwarzania danych osobowych pacjentów, tj. osób korzystających z usług CDE Bagłaj, w tym okresy przechowywania danych osobowych zgodne z obowiązującymi przepisami prawa (wynikające m. in. z okresu przechowywania dokumentacji medycznej), przedstawiane są każdemu pacjentowi przed skorzystaniem z usługi.

6) Udostępnianie danych innym podmiotom

Dane osobowe nie będą nikomu udostępniane, mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, z których usług korzysta Administrator w związku z ich przetwarzaniem (na podstawie art. 28 RODO), w szczególności dostawcom usług IT – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

7) Profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w formie profilowania, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

8 ) Prawa osoby, której dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO). Przysługujące uprawnienia można wykonać przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: biuro@baglaj.com.pl

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących jej/go danych osobowych narusza przepisy RODO.

9) Prawo wniesienia sprzeciwu:

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: wobec (i w razie) przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją; wobec (i w razie) przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego – w dowolnym momencie. Sprzeciw można wnieść składając osobiście lub przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: biuro@baglaj.com.pl

Centrum Dermatologii Estetycznej "Bagłaj"

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Małgorzata Bagłaj

ul. Widok 8

50-052 Wrocław

 


Wyświetl większą mapę