Projekt UE

Małgorzata Bagłaj Prywatny Centrum Dermatologii Estetycznej “Bagłaj” Indywidualna SpecjalistycznaPraktyka Lekarska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „BAGŁAJ–CENTRUMCHIRURGII I DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ DZIECI I DOROSŁYCH”

Dofinansowanie projektu z UE: 778.806,03 zł

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 18 maja 2017 r. dotyczące wykonania prac
budowlanych
– PRZETARG UNIEWAŻNIONY
Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 27 czerwca 2017 dotyczące wykonania prac
budowlanych polegających na wykonaniu stanu surowego otwartego wraz ze
stalową więźbą dachową bez pokrycia oraz prace drogowe na terenie
działki i ZDIUM wraz z przyłączami i sieciami