pl eng
O nas

O nas

Małgorzata Bagłaj
Ukończyła studia na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Obydwa egzaminy specjalizacyjne (I i II stopień specjalizacji) z zakresu dermatologii zdała w Katedrze Dermatologii i Wenerologii we Wrocławskiej Akademii Medycznej. Przez 17 lat pracowała w Gabinecie Kosmetyki Lekarskiej dr Zofii Pruszyńskiej, oraz przez 10 lat przyjmowała równolegle pacjentów w Centrum Dermatologii Estetycznej Derma-Puls.
Dermatologią estetyczną zajmuje się od 1997 roku. Była jedną z pierwszych lekarzy w Polsce zajmujących się leczeniem toksyną botulinową i wypełniaczami. Swoje umiejętności zdobywała na częstych krajowych i zagranicznych sympozjach, workshop’ach, kongresach i konferencjach. Sama bierze czynny udział w kształceniu innych lekarzy. Jest autorką licznych wykładów oraz artykułów w czasopismach specjalistycznych m. in. Ekspert, Derma News, Dermatologia Estetyczna. Od początku istnienia Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych jest jego aktywnym członkiem.

prof. dr hab. Maciej Bagłaj
Jest absolwentem z wyróżnieniem Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od początku swojej aktywności zawodowej pracuje w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej Akademii Medycznej, gdzie przeszedł wszystkie szczeble działalności naukowej i klinicznej. Jest specjalistą w dziedzinie chirurgii dziecięcej, urologii dziecięcej oraz chirurgii onkologicznej. W 2008 roku otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Odbył liczne staże szkoleniowe w renomowanych ośrodkach chirurgii dziecięcej w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i w Niemczech. Jest członkiem wielu zagranicznych i krajowych towarzystw naukowych.Zespół CDE Bagłaj


Katarzyna Gołuchowska – magister ekonomii i magister filologii niderlandzkiej. 
Absolwentka XIV LO we Wrocławiu, w roku 2006 ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Marketingu. W 2009 uzyskała tytuł magistra filologii niderlandzkiej na Uniwersytecie Wrocławskim.


Agata Kuliczkowska – magister fizjoterapii
Absolwentka Wyższej Szkoły Fizjoterapii Andrzeja Czamary we Wrocławiu – uzyskała tytuł licencjata, następnie kontynuowała naukę na wrocławskim AWF-ie gdzie zdobyła tytuł magistra fizjoterapii. Uczestniczka warsztatów, konferencji i kongresów, pomagała w organizacji m. in. XIV Kongresu Naukowego PTF „Kierunki rozwoju fizjoterapii”. Instruktor Power liftingu dla niepełnosprawnych. Certyfikowany masażysta gorącymi kamieniami wulkanicznymi. Była wolontariuszka m. in. Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o Profilu Rehabilitacyjnym Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety. Realizator terapeutycznych programów unijnych i beneficjent Narodowej Agencji Programu „Młodzież”, w którym prowadziła roczny projekt z art terapii dla pacjentów wrocławskiego Monaru.


Ewa Wilhelmi – magister prawa, pielęgniarka
Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego nr 1 we Wrocławiu. Zawód pielęgniarki wykonuje od 1988 r. Przez 16 lat pracowała na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Od 2003 roku współpracuje z dr Małgorzatą Bagłaj, od 2010 roku zatrudniona na stanowisku pielęgniarki w Centrum Dermatologii Estetycznej Bagłaj. W roku 2013 uzyskała tytuł licencjata pielęgniarstwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dodatkowe wykształcenie – magister prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.


Anna Maj- magister fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, gdzie w 2015 otrzymała tytuł licencjata. W 2016 roku ukończyła studia podyplomowe ” Fizjoterapia w pediatrii” w Wyższej Szkole Terapii i Edukacji w Poznaniu. Posiada certyfikaty m. in. z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne i masażu Shantala.


Łucja Steinhof – magister fizjoterapii
Absolwentka AWF-u Wydziału Fizjoterapii w Katowicach, tytuł magistra uzyskała w 2006 roku. W trakcie studiów ukończyła IV-stopniowy kurs terapii manualnej oraz studium odnowy biologicznej, po którym została Instruktorem. Szkoliła się z technik przeprowadzania profesjonalnych zabiegów firmy Dermika i uczestniczyła w kursie kosmetycznym, który poszerzył jej wiedzę na temat pielęgnacji twarzy i ciała. Terapeutka z technik Endermologie i masażystka specjalizująca się w masażach klasycznych i relaksacyjnych.


Magdalena Jakubowska – magister fizjoterapii Tytuł magistra fizjoterapii uzyskała w 2014r. Wraz z obroną pracy magisterskiej otrzymała Specjalizację z Psychomotoryki. Wolontariusz na Odzdziałach Intensywnej Terapii Dziecięcej, Gastroenterologii Dziecięcej i Chirurgii Dziecięcej w SPSK nr 1 we Wrocławiu. Posiada Kurs Kinesiotaping oraz Instruktora Odnowy Biologicznej.

 

 


info


info

 

 


info

 

 

info

 

 


info