Fibryna

Fibryna bogatopłytkowa to trójwymiarowa struktura, której matrycę stanowi fibryna.

 

W przestrzeniach trójwymiarowej sieci fibryny umiejscowione są

 • wysokie stężenia nieaktywowanych, funkcjonalnych, nienaruszonych płytek krwi,
 • krwinki białe oraz
 • mezenchymalne komórki macierzyste.

 

Wszystkie te elementy wspólnie z fibryną tworzą strukturę matrix – przestrzenną strukturę, która stale i w długim okresie czasu stymuluje płytki do uwalniania czynników wzrostu, cytokin oraz skutecznie kieruje migracją mezenchymalnych komórek macierzystych do miejsca uszkodzenia ciała.

Czynniki wzrostu oraz komórki macierzyste uwalniane z przestrzeni siatki fibrynowej silnie stymulują odnowę biologiczną tkanek.

Działanie

Prosta procedura pozyskania fibryny bogatopłytkowej wykorzystuje jedynie fizjologiczne właściwości krwi. Krew jest pobrana i odwirowana bez żadnych antykoagulantów oraz sztucznych aktywatorów.

W metodyce pozyskania zarówno frakcji A-PRF jak i I-PRF bardzo ważne jest przestrzeganie czasu od momentu pobrania krwi, poprzez odwirowanie do momentu ich wykorzystania podczas zabiegu.

Płynna fibryna I-PRF podana miejscowo do tkanek natychmiast wypełnia przestrzenie od wewnątrz.

Dzięki tworzącej się w tkankach strukturze przestrzennej (skrzepniętej fibryny), znajdujące się w sieci płytki krwi, krwinki białe oraz komórki macierzyste powoli uwalniane są z macierzy fibrynowej i rozpoczyna się proces odnowy tkanek, komórek i naczyń oraz angiogenezy.

Zalety

 • GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA
  Frakcje A-PRF i I-PRF pozyskujemy przy użyciu probówek, które posiadają certyfikaty bezpieczeństwa.

 

 • NAJSZYBSZY AUTOLOGICZNY, NATURALNY ZABIEG
  Metodologia zabiegu zakłada pozyskanie fibryny bogatopłytkowej w krótkim czasie

 

 • PROSTOTA POZYSKANIA FIBRYNY BOGATOPŁYTKOWEJ
  Komfort i wygoda dla lekarza, ponieważ łatwo pobierze krew i pozyska fibrynę do zabiegu

 

 • ZABIEG NATURALNY, EKOLOGICZNY
  Zabieg autologiczny bez ryzyka uczuleń. Ważna informacja dla osób, które nie chcą i nie lubią stosować substancji pochodzenia zwierzęcego (kremy w dermatologii, żele i proszki w stomatologii i implantologii). Naturalny efekt odbudowy tkanek.

Przeciwwskania

 • Choroby krwi: zespoły dysfunkcji płytek, krytyczna małopłytkowość, niedobór fibrynogenu, niestabilność hemodynamiczna, posocznica
 • Nowotwory
 • Przewlekłe schorzenia wątroby
 • Zakażenia ostre i przewlekłe
 • Ciąża i laktacja
 • Leczenie antykoagulantami
 • Stosowanie aspiryny i innych NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych)