Videodermatoskop

Videodermatoskop dający możliwość obserwacji i monitorowania zmian barwnikowych.

Dzięki cyfrowej dermatoskopii możemy prowadzić obserwację makro i mikroskopowe oraz kontrolę zmian barwnikowych.

Dodatkowo archiwizowane w systemie obrazy możemy porównywać, co daje nam kompletną dokumentację procesu leczenia.

Program MoleAnalyzer analizuje zmiany barwnikowe na podstawie algorytmów diagnostycznych.

Pozwala to na ocenę rozmiaru, średnicy, regularności krawędzi znamienia barwnikowego.

Videodermatoskop umożliwia

  • długoterminowe przechowywanie zdjęć,
  • możliwość porównania tych samych ujęć na przestrzeni lat,
  • stworzenie mapy znamion barwnikowych,
  • monitorowanie i analizę znamion barwnikowych,
  • jest bezbolesny, bezinwazyjny, natychmiastowy

Przebieg badania