Regulamin wpłat i zwrotu zaliczki

  1. W Szpitalu Chirurgii i Dermatologii Estetycznej Dzieci i Dorosłych Bagłaj za konsultacje medyczne, zabiegi dermatochirurgiczne i laserowe uiszcza się opłaty po wykonaniu usługi medycznej, danego dnia w rejestracji.
    Płatności można dokonać gotówką lub kartą płatniczą.

 

  1. W przypadku rezerwacji terminu na zabieg w znieczuleniu ogólnym na bloku operacyjnym, wymagana jest wpłata zaliczki na poczet zapewnienia specjalistycznego personelu potrzebnego do wykonania usługi medycznej.
    Wpłata zaliczki jest gwarancją rezerwacji terminu zabiegu.

 

Odbiorca: CHIRURGIA I DERMATOLOGIA ESTETYCZNA DZIECI I DOROSŁYCH BAGŁAJ SP. Z O.O.

Konto bankowe: 54 1020 5226 0000 6802 0654 4177

Kwota: 500 zł

W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska pacjenta oraz daty zabiegu.

 

  1. Pacjent może bezkosztowo odwołać rezerwację telefonicznie, mailowo lub osobiście do 14 dni przed zabiegiem powołując się na nr dowodu wpłaty.

 

  1. Zaliczka przepada, jeśli do zaplanowanego zabiegu zostało mniej niż 14 dni. Jedynym wyjątkiem jest przedstawienie zaświadczenie lekarskiego lub L-4.

 

  1. Zwrotu zaliczki dokonujemy na pisemny wniosek pacjenta na konto, z którego dokonano zapłaty, bądź na konto wskazane w piśmie. Nie dokonujemy zwrotu w formie gotówki z kasy.